6219

סלון 3+2
בריפוד עור משולב
תלת : 210*91*92
דו:      170*91*92