538

סלון 3+2
בריפוד Leather Gel
תלת : 208*90*87
דו :     173*90*87