6104

סלון 3+2
בריפוד עור
תלת : 197*95*94
דו :    150*95*94