3629

סלון מבד 3+2
תלת: 233*91*81
דו:    167*91*81