3665

סלון מבד 3+2
תלת: 218*94*81
דו:    157*94*81