3669

סלון מבד 3+2
תלת : 222*93*82
דו:     171*93*82