3407

סלון 3+2+1
3 מנגנוני שכיבה
(2 בתלת 1 בכורסה)
בריפוד בד